Novoročné blah

1f64f9979a6fcbde502eed7172377a13

Snažila som sa nedávať si tento rok predsavzatia. Celkom prezieravo – mala som obavy, že sa mi ich nepodarí plniť. Koncom roka moja vôľa značne pokrivkávala v disciplíne, takže obavy boli oprávnené. Ale asi ma počas Silvestrovskej noci niekto vymenil, alebo tá nenormálna zima paralyzovala môj strach. Už teraz ale myslím na to, ako ma roztopia prvé lúče jarného slnka.

Hovorí sa, že strach je zlý radca (svätá pravda) a že netreba príliš premýšľať nad tým, čo bude (sväté prikázanie). Obe tieto ľudové múdrosti poznám dokonale z poučiek, ich aplikácia mi ale stále robí problémy. Prižmurujem však oči a odpúšťam si, pretože som sa za ostatný rok naučila, že netreba byť na seba taký prísny. To ale neznamená, že si vyvaľkáme šunky a budeme sa bezprízorne ponevierať životom a bohapusto si užívať svetské radosti. Rovnováha je dôležitá, verte mi, za posledné týždne o tom už niečo viem. Pustiť opraty z rúk býva nebezpečné, môžete si dolámať nohy, rozbiť hlavu a ak ste senzitívni, pocítite silné kontrakcie svalu skrytého vo vašom hrudnom koši.

Pokojne si užívajte čo to dá, ale nikdy pri tom nestraťte seba a svoje hodnoty.

Ak ste sa náhodou ešte nenašli a tak si myslíte, že sa nemôžete ani stratiť, neverte tomu. Dávajte si na seba pozor, ste jediné čo máte. Nechcem byť pesimistická a robiť bububu, ale pravda je taká, že ľudia vás opustia. Každý jeden vás raz opustí. Čím skôr sa s týmto faktom vyrovnáte, tým ľahšie sa vám bude žiť. Najdlhší čas strávite sami so sebou, tak sa posnažte, aby to boli čo najkvalitnejšie minútky vášho života, na ktoré budete s protézou v ústach spomínať.

Tiež si musím veľa životných právd neustále mantrovať a napriek tomu sa často búcham po čele zo svojej nepoučiteľnosti. Chcem mať všetko hneď, najviac a najlepšie. Nereálny algoritmus zafixovaný odmalička v hlave pomaličky gumujem. Velice pomaličky! Ale gumujem. Pogumujte aj vy trošku svoje zlozvyky tento rok, postupne, trpezlivo. Myslite na seba, ale nezabudnite okolo seba šíriť dobro. Myslím, že ho všetci budeme potrebovať.

I tried not to give myself any new years resolutions. It was very providential – I was scared, that I wont be able to fulfill them. By the end of the year my will was significantly limping, so the worries about my possible truthfullnes to myself were correct. But I think someone must have changed me during the New Years Eve, or that incredible freezing cold paralyzed my fear. However, Im already thinking how the first spring rays will melt me to be scared again.

 It is said, that fear is bad adviser (holy truth) and that you should not be thinking about the future too much (holy order). I know perfectly both of these folk sayings from various quote books, but I still fail when it comes to applying them in real life. But I squint and I forgive myslef, because I have learned in the past year, that one should not be so hard on himself. Of course, it doesnt mean, that you should be wallowing around like a pig or that you should be wastrely hanging around and enjoying all the nasty pleasures of life. Balance is important, trust me. I have learned something about it in the past weeks, too. Letting the reins go from your hands can be very dangerous. You can break your legs, smash your head and if you are sensible, you can also feel strong contractions of that muscle hidden inside of your chest.

Whatever works, but never lose yourself and your values.

If you havent found yourself yet and so you think you cannot lose yourself, dont believe your tricky mind. Take care of yourself, you are the only thing you have. I dont want to be pessimistic or scare you, but the truth is, that everyone will leave you one day. Every single person in your life will leave. The longest time you will ever spend with someone is the time spent with yourself. So try to make the most out of these minutes, so you can remember these moments for retirement with the prosthesis in your mouth, if you will be lucky enough.

I as well have to remind myself many times the truths I learned and despite of it Im often desperate because of my incorrigibility. I want everything as soon as possible, I want the most out of everything and the best out of everything. Unrealistic algorithm fixed in my head since I was very little. But Im erasing this sick formula. Incredibly slowly, but I do. You should erase some of your bad habits too this year, one by one, patiently. Think of yourself, but dont forget to throw kindness around you. I think, we will all need a lot of kindness around in upcoming days.

 

Mávam poruchy sústredenia, slabú pamäť a vôbec nestojím nohami na zemi.

Be first to comment

17 − one =