Príbehy z Chránenej dielne – Úvod

CHD

“Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na pracovné uplatnenie a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.”

Už od rannej mladosti som inklinovala k hľadaniu Krajiny nekrajiny. Väčšinou nijaká zázračná nebola poruke, tak som si postavy, príhody a scény musela vymýšľať sama. Moja fantázia fičala na plné obrátky a jednotlivé kúty  Romywoodu zapĺňali takmer živé obrázky imaginárnych osudov a postáv. S pribúdajúcim vekom však pozorujem, že čím som staršia, tým menej musím vymýšľať. Grotesky, situačné komédie a karikatúry, s ktorými ma život postupne zoznamuje, vytvárajú prapodivnú krajinu sami o sebe, až mám z nej niekedy strach o vlastný rozum.

Návštevy krajiny Chránená dielňa sa pre mňa stali povinnou jazdou. Väčšinou sa na tieto výlety ešte stále teším aj napriek tomu, že mi spôsobujú trvalé následky v podobe dlhodobo klesajúceho IQ. Nikdy dopredu neviem, čím ma tento čarovný svet zasa prekvapí, ale zdá sa, že zdroj prekvapení je nevysychajúci prameň. Občas mám chuť celú Chránenú dielňu aj s jej prekvapeniami podpáliť, ale bola by to škoda. Nemohla by som sa podeliť o nezabudnuteľné zážitky, ktoré mi deň čo deň vyrážajú dych a vrážajú ostré predmety medzi lopatky.

Upozorňujem, že príbehy z Chránenej dielne, o ktoré sa s vami budem deliť, sú vysoko návykové a spôsobujú demenciu. Podobnosť s reálnymi postavami je nevylúčiteľná a samozrejmá.

Mávam poruchy sústredenia, slabú pamäť a vôbec nestojím nohami na zemi.

Be first to comment

11 − eleven =