PF 2015

pf2015

Po starostlivom vyhodnocovaní a bilancovaní v posledných dňoch predchádzajúceho roka a bujarom alkoholovom Silvestri, ktorý nebol až tak veľmi podľa mojich predstáv, mám konečne príležitosť zapáliť pomyselnú prskavku aj nad mojím blogom. V prvom rade mi dovoľte popriať všetkým úmyselným i neúmyselným zablúdilcom na mojej stránke rok plný spokojnosti, radosti a zdravia. Majte sa a ako chcete a držím vám palce, aby ste sa mali pozitívne. Ďakujem vám za váš čas strávený čítaním mojich riadkov a verím, že ste tento čas vyhodnotili ako príjemne strávený a vrátite sa opäť.

Pred koncom roka sa v mojom živote udialo niekoľko zmien, ktorých komentár by váš život určite ničím neobohatil, preto naň nebudem plytvať slovami. Dôležité však je, že ma nakopli zamyslieť sa nad rôznymi súvislosťami v mojom živote vyvodiť z toho dôsledky. Výsledkom mojich mentálnych cestopisov je niekoľko interných záväzkov, ktoré si dovolím neoznačovať ako novoročné predsavzatia, keďže je to časovo ohraničené klišé. Väčšinou som v písmenkách veľmi extrovertná, v tomto prípade som sa rozhodla zahrať na tajomnú a rozšíriť si svoju intímnu zónu. Prepáčte.

Dôležité však je, že som sa rozhodla investovať viac svojho limitovaného času do vecí, ktoré ma bavia, z ktorých mám radosť a ktoré môžu potešiť aj ostatných. Jednou z nich je aj toto moje milé útočisko, takže sa môžete tešiť na viac zaujímavého a rôznorodejšieho obsahu, viac obrázkov, viac otvorenosti a úprimnosti a tiež viac jazykov, keďže som sa rozhodla pridávať príspevky aj v angličtine. Nie som native speaker, a tak sa neurazím a ocením, ak ma upozorníte na chybičky.

Ďakujem a teším sa na spoločné riadky a chvíle pri nich strávené!

***

After careful evaluation in the last days of previous year and turbulent Silvester full of alcohol, which actualy wasn´t exactly how I imagined it, I have finally the right opportunity to light up a little sparkler also upon my blog. First of all, please let me wish to all of you, whether your visit on this page is by accident or not, a year full of relax, joy and health. Live like you want to and I keep my fingers crossed for you to choose a positive way of living. Thank you for the time you have spent by reading the lines on this blog and I believe, that you have evaluated this time as a well spent and you will come back to this page also in future.

Before the end of the year some significant changes happened in my life. However comments on this topic would be anything but not interesting for you, therefore I won´t be spending words on it. More important is the fact, that these changes made me think of some relations in my life and also to make important consequences. The result of my mental voyages are several internal rules I gave to myself and I would rather not call them New Year´s resolutions, since this cliche is limited in time. Usually I´m more open and extrovert in my letters, but in this case I decided to act as a mysterious and spread my intimate zone a little bit. Sorry for that.

What is more important, I decided to invest my limited time to things I like, things that bring me and other people some joy. One of these things is also this little playground of mine, so you can be looking forward to more interesting and various content, more pictures, more opennes and honesty and also languages, since I have decided to add posts also in English. As I´m not a native speaker, I won´t feel offended but I will appreciate every comment regarding the grammar or any kind of mistakes.

Thank you and I´m looking forward to new lines and the time spent on reading them!

 R.

Mojím slovom pre rok 2015 – ODVAHA / My word in 2015 – COURAGE

Mávam poruchy sústredenia, slabú pamäť a vôbec nestojím nohami na zemi.

Be first to comment

16 + eighteen =